Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DeTec

  • Mức độ an toàn: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1/ Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Độ phân giải: 14 mm / 30 mm
  • Phạm vi nhận biết: 2.5 m … 30 m
  • Vùng bảo vệ: 300 mm … 2,100 mm
  • Kết hợp an toàn và tự động hóa: IO-Link giúp thiết kế hệ thống hiệu quả về chi phí
  • Cấp bảo vệ thiết bị IP65, IP67 và IP69K, và các loại đặc biệt cho các khu vực dễ cháy nổ, đảm bảo độ tin cậy tối đa trong môi trường khắc nghiệt