Cảm biến lưới quang HLG

  • Phạm vi Max: 2 m
  • Số chùm tia: 26
  • Nhận biết vật nhỏ nhất (MDO): ≥ 2 mm
  • Thời gian đáp ứng nhanh của HLG cho phép khách hàng sử dụng tốc độ băng tải cao hơn
  • Độ phân giải đo lường cao nhất để phát hiện các vật thể rất nhỏ trên băng tải cho phép hoạt động không có lỗi trong các ứng dụng phát hiện cạnh hoặc khi đếm các vật thể nhỏ