Cảm biến lưới quang WLG

  • Phạm vi hoạt động: 1.5 m
  • Đối tượng nhận biết nhỏ nhất (MDO): ≥ 6 mm … 12 mm
  • Độ phân giải (điều chỉnh độ nhạy): 6 mm đến 12.5 mm
  • Lưới quang sử dụng gương dùng để phát hiện các vật thể di chuyển nhanh và trong suốt
  • Tăng tính khả dụng nhờ phát hiện đáng tin cậy các đối tượng trong suốt
  • Tiết kiệm chi phí và không gian nhờ dụng gương phản xạ