Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

KTM Prime

  • Phạm vi nhận biết: 11 mm / 12.5 mm
  • Ánh sáng: LED RGB/ LED trắng
  • Công nghệ LED 3 màu cung cấp quy trình đáng tin cậy, với các dấu tương phản được phát hiện ngay cả trong điều kiện độ tương phản yếu
  • Nâng cao chẩn đoán và hiển thị các thông số của cảm biến, cũng như thay đổi định dạng dễ dàng và nhanh chóng, các thông số cài đặt có thể được truyền thông qua IO-Link