Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

KTS Prime

  • Phạm vi nhận biết: 25 mm/ 13 mm/ 40 mm/ 70 mm/ 150 mm
  • Ánh sáng: LED White/ LED RGB
  • Công nghệ TwinEye cải tiến để phát hiện độ tương phản tốt hơn
  • Công nghệ TwinEye cho hiệu suất tốt hơn trên các vật liệu bóng hoặc gồ ghề – giúp giảm thiểu thời gian ngừng máy và quy trình được ổn định hơn
  • Chẩn đoán và hiển thị cũng như thay đổi định dạng dễ dàng thông qua IO-Link