Cảm biến từ thân xylanh RZTE-03ZUS-KWOS01

  • Hình dạng: T-slot
  • Ứng dụng: Profile cylinder /Tie rod cylinder/ Round body cylinder /Dovetail groove cylinder /SMC rail CDQ2 /SMC rail ECDQ2
  • Nguồn cấp: 10 … 230 V AC/DC
  • Đầu ra: NO
  • Cáp kết nối: Cáp liền 2-dây, 2 m
  • Cấp bảo vệ: IP67
Danh mục: Từ khóa: