Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

TranspaTect

  • Phạm vi nhận biết max: 150 mm … 700 mm
  • Nguồn sáng: PinPoint LED
  • Phát hiện đối tượng trong suốt và bán trong suốt mà không cần gương phản xạ
  • Phát hiện đối tượng đáng tin cậy bất kể màu hay chất lượng bề mặt
  • Mực độ hoạt động ổn định: Nếu nền bị nhiễm bẩn, việc phát hiện đối tượng vẫn tiếp tục không bị gián đoạn
  • Thời gian chết của máy được giảm tối thiểu: Chức năng AutoAdapt tích hợp kéo dài giữa các lần làm sạch