Cảm biến quang V180-2

  • Phạm vi nhận biết max: 0 m … 28 m
  • Nguồn sáng: LED
  • Cảm biến M18 hình trụ gá đặt nhanh chóng giảm chi phí lắp đặt
  • Hiển thị trạng thái với khả năng hiển thị 360° cho phép khắc phụ sự cố nhanh chóng và dễ dàng, do đó giảm chi phí và thời bảo trì
Danh mục: Từ khóa: