Cảm biến khoảng cách UD18

  • Phạm vi đo: 20 mm … 60 mm, 40 mm ± 3 mm (cài đặt mặc định)/ 30 mm … 70 mm, 50 mm ± 3 mm (cài đặt mặc định)
  • Độ phân giải: 1 lớp vật liệu
  • Phân loại vật liệu: Không có lớp, 1 lớp, 2 lớp
  • Khả năng phát hiện đáng tin cậy trong điều kiện bụi, bẩn và ẩm ướt nhờ khả năng miễn nhiễm của công nghệ siêu âm đối với những môi trường
Danh mục: Từ khóa: