UM18

  • Phạm vi hoạt động: 20 mm … 1,000 mm
  • Độ phân giải: 0.069 mm … 0.2 mm
  • Công nghệ siêu âm chuẩn xác,đáng tin cậy
  • Đo lười đáng tin cậy, bất kể màu sắc vật liệu, độ trong suốt, độ bóng hoặc ánh sáng xung quanh
  • Tích hợp dễ dàng do vỏ M18 ngắn, thẳng hoặc góc cạnh
  • Tín hiệu đo lường có bộ lọc và bù nhiệt độ là cho kết quả đo đáng tin cậy của quá trình