Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

C4000 Standard

  • Mức độ an toàn: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Độ phân giải: 14 mm … 40 mm
  • Phạm vi nhận biết: 10 m / 21 m
  • Vùng bảo vệ: 50 mm … 1,800 mm
  • Căn chỉnh và chuẩn đoán dễ dàng, tiết kiệm thời gian nhờ màn hiển thị LED 7 thanh
  • Tăng tính linh hoạt và giảm độ phức tạp của hệ thống dây dẫn thông qua việc xếp tầng lên tối đa 3 hệ thống
  • Cấu hình và chuẩn đoán qua PC