Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

Mac4

  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Vùng bảo vệ: 210 mm … 1,050 mm
  • Độ phân giải: 17 mm / 30 mm (Phụ thuộc từng loại)
  • Phạm vi nhận biết: 0.4 m … 3.2 m
  • Giá đỡ có thể điều chỉnh cải tiến để căn chỉnh hiệu quả cho các tình huống lắp mà không có khung máy phù hợp
  • Vận hành hợp lý, nhanh chóng với cáp kết nối M12 4 chân