Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

MiniTwin

  • Mức độ an toàn: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1/ Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Độ phân giải: 14 mm / 24 mm / 34 mm
  • Phạm vi nhận biết: 8 m / 5 m
  • Vùng bảo vệ: 120 mm … 1,200 mm
  • Chiều cao trường bảo vệ khác nhau, độ chia 60mm mỗi chiều
  • Vận hành và căn chỉnh bằng đèn LED màu, cấu hình không bằng phần mềm