Cảm biến lưới quang an toàn MiniTwin

  • Mức độ an toàn: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1/ Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Độ phân giải: 14 mm / 24 mm / 34 mm
  • Phạm vi: 8 m / 5 m
  • Vùng bảo vệ: 120 mm … 1,200 mm
  • Chiều cao trường bảo vệ khác nhau, chênh lệch 60mm
  • Vận hành và căn chỉnh bằng LED hiển thị trạng thái, cấu hình không bằng phần mềm
Danh mục: Từ khóa: