Ứng dụng an toàn

Cảm biến quang L21

  • Phạm vi nhận biết: 5 m / 10 m / 60 m
  • Loại 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), chỉ khi kết hợp với thiết bị thử nghiệm phù hợp, ví dụ: Flexi Classic hoặc Flexi Soft
  • Tích hợp hệ thống linh hoạt giúp người dùng có thể thiết lập bảo mật
  • Thích hợp để chịu được các môi trường khắc nghiệt như nóng, lạnh, ẩm