Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

W4-3

  • Phạm vi cảm biến tối đa: 0 m … 5 m
  • Nguồn sáng: PinPoint LED
  • Là loại cảm biến tốt nhất trong các dòng cảm biến với khả năng triệt tiêu nền.
  • Cảm biến tiệm cận triệt tiêu nền với điểm sáng là các tia laser khả năng phát hiện vật thể tốt nhất.
  • Cảm biến cài đặt linh hoạt,khả năng giám sát,phán đoán vật thể và hình ảnh hoá vật thể được nâng cao nhờ I/O link.
Danh mục: