Cảm biến quang W4-3

  • Phạm vi nhận biết max: 0 m … 5 m
  • Nguồn sáng: PinPoint LED
  • Là loại cảm biến tốt nhất trong các dòng cảm biến với khả năng BGS (background suppression)
  • Cảm biến tiệm cận BGS (background suppression) với điểm sáng là các tia laser khả năng phát hiện vật thể tốt nhất
  • Cảm biến cài đặt linh hoạt,khả năng giám sát, phán đoán vật thể và hình ảnh hoá vật thể được nâng cao nhờ I/O link
Danh mục: Từ khóa: