Cảm biến mức LBV301

  • Nguyên lý đo: Công tắc mức dung
  • Ứng dụng: Chất rắn số lượng lớn
  • Dải nhiệt độ hoạt động: –50 °C … +250 °C, Phạm vi nhiệt độ với bộ điều chỉnh nhiệt độ, phát hiện chất rắn trong nước, Bộ điều chỉnh nhiệt độ
  • Tín hiệu đầu ra: Non-contact switch/ Double relay (DPDT)/ 1 x PNP/NPN/ NAMUR signal
  • Có chứng nhận ATEX (1D/2D/1G/2G)
Danh mục: Từ khóa: