Cảm biến nhiệt độ TBT

  • Thiết bị đo nhiệt độ đã được kiểm nghiệm
  • Phạm vi đo: –50 °C +150 °C/ –50 °C +250 °C
  • Độ chính xác phần tử cảm biến: Class A according to IEC 60751
  • Độ chính xác của đầu do đo lường: ≤ ± 0.1 % of span
  • Tín hiệu đầu ra và tải Ohmic max RA: Pt100, 4-dây, 4 mA … 20 mA, 2-dây (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.028 A [Ohm])
  • Cáp kết nối: Cáp bắt vít M16 x 1.5, IP65/ Cáp bắt vít M16 x 1.5, IP67