Cảm biến khoảng cách UM30

  • Phạm vi hoạt động: 30 mm … 6,000 mm
  • Độ phân giải: ≥ 0.18 mm
  • Chế độ ObSB cho phép phát hiện bất kỳ đối tượng nào giữa cảm biến và nền được được dạy sẵn
  • Đo lường đáng tin cậy, bất kỳ màu sắc vật liệu nào, độ bóng hoặc ánh sáng xung quanh
  • Phạm vi đo lên tới 8,000 mm
  • Miễn nhiễm bụi, bẩn, ẩm ướt và sương mù
Danh mục: Từ khóa: